دفاتر اسناد رسمی
دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شماره کد 1401301147 و دفتر اسناد رسمی 235 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهرانپارس - کلیه امور قضایی در تهرانپارس - بهترین دفتر اسناد رسمی در تهرانپارس - منطقه 4
مدیریت: مجتبی کریمی
دفتر خدمات الکترونیک قضایی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی، نبش خیابان آهن آمینه، جنب بانک رفاه، پلاک 42، طبقه دوم