ظروف کرایه
قیصری
مدیر: صادق قیصری
موسسه ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس بالاتراز ف اول جنب بانک کارآفرین پلاک: 137