امداد خودرو
آسمان پاسارگاد
مدیریت:
امداد خودرو
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
خیابان تهرانپارس - فلکه اول - ۱۴۸ شرقی - ش ۳۶