محصولات فرهنگی و هنری
رحیمیان
مدیر: علی رحیمیان
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
رسالت شرقی نرسیده به تیرانداز پلاک: 223 طبقه همکف