ظروف کرایه
خدمات مجالس و ظروف کرایه تک ستاره
مدیریت: حسام قاضی
موسسه کرایه و خدمات مجالس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
فلکه سوم تهرانپارس، خ 196 شرقی، بین 135 و 133 پلاک: 161