اغذیه -رستوران -سفره خانه
سالار
مدیریت: فرامرز تیموری
دیزی سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
میدان پروین، انتهای خ 196شرقی، ابتدای 45متری شریعتی پلاک: 231