مطب دکتر لیلا مخبری
مطب دکتر لیلا مخبری
مدیر: دکترلیلا مخبری
جراح و دندانپزشک(عضو آکادمی دندانپزشکان بین المللی ترمیمی و زیبایی از آمریکا)، طرف قرارداد با بیمه بانک ملت و شهرداری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
-