طباخی - سیراب شیردان
طباخی امیر
مدیریت: مهدی پرهیزکار
طباخی، صبحانه: کله پاچه مغز زبان، عصرانه: سیراب شیردان کله پاچه (به همراه سنگک داغ و ارسال رایگان)