محصولات فرهنگی و هنری
مرکز کامپیتری صفر و یک
مدیر: شاهین جاوید
محصولات فرهنگی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نارمک-گلبرگ شرقی-خ رودباری پلاک: 374