دندانپزشکی - دندانسازی
دندانپزشکی صدرا - ایمپلنت - اندو - جراح دندانپزشک - دکتر نیره مهدیزاده - زیبایی - اطفال
مدیریت: دکترنیره مهدیزاده
ایمپلنت - اندو - جراح دندانپزشک - دکتر نیره مهدیزاده - زیبایی - اطفال
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
تهران ، چهارراه سبلان جنوبی ، جنب مترو سبلان ، پلاک 349
اینستاگرام: