کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
شرکت مهندسی سمپاشی سلاح آفت
مدیریت: حسین کیانی
سمپاشی با مجوز وزارت بهداشت