سلامت آرا - مواد شوینده - کامان - مای - هداندشولدرز - سینره - دکترعبیدی -فیروز - ایروکس - فولیکا - اورال بی - نارمک - منطقه 8 - تهران
سلامت آرا - مواد شوینده - کامان - مای - هداندشولدرز - سینره - دکترعبیدی -فیروز - ایروکس - فولیکا - اورال بی - نارمک - منطقه 8 - تهران
مدیریت: علیرضا باقری
عرضه مستقیم شوینده ، بهداشتی ، خود مراقباتی

http://www.instegram.com/salamat.ara
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
تهران ، نارمک ، خیابان سمنگان جنوبی ، پلاک 416

کالا ها