موتورسیکلت-دوچرخه
فروشگاه مدرن
مدیریت: علی عبدالهی
تعمیر و فروش قطعات انواع موتور سیکلت های ایرانی و هندی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
تهران، بزرگراه رسالت، انتهای خیابان کرمان جنوبی پلاک: 2