نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 109
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
خ دماوند - بعد از بانك ملي شعبه قاسم آباد - نرسيده به تقاطع خ اشراقي - پ 960 ، 962 و 964