آسانسور-بالابر
برادران اسماعیلی شهمیرزادی
مدیریت: حمیدرضا اسماعیلی شهمیرزادی
واحد تولید درب و کابین آسانسور