محصولات فرهنگی و هنری
نصیبی
مدیر: هادی نصیبی
محصولات فرهنگی وهنری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس خ فرجام نرسیده به ف دوم پلاک: 104