خیاطی-مزون-خرج کاری
فضلی خانی
مدیریت: محمد فضلی خانی
خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
بین فلکه دوم وسوم تهرانپارس، نبش 184شرقی پاساژ فجر طبقه پایین پلاک: 4