ظروف کرایه
تشریفات و ظروف کرایه
مدیریت: اسداله سعیدی
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
رسالت، مابین چهارراه سرسبز و میدان رسالت پلاک: 789