خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی سینا
مدیریت: پورحسین
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
ضلع غربی میدان هفت حوض، کوچه عظیمی نیا، پلاک: 54