موسسه تجهیزات مجالس کرباسیان
موسسه تجهیزات مجالس کرباسیان
مدیریت: مهدی کرباسیان
خدمات مجالس ظروف کرایه صندلی کرایه ای (مشاور شما در کلیه امور مجالس و میهمانی ها)
تهیه غذا و سفارش کلیه امور غذا
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نارمک، خ 46متری غربی، روبروی بیمارستان انصاری، پلاک: 374