نمایندگی دلونگی،فلر،گوسونیک،بلک اند دکر
نمایندگی دلونگی،فلر،گوسونیک،بلک اند دکر
مدیریت: مسرور ادریس عراقی
نمایندگی پس از فروش محصولات دلونگی و فلر و گاسونیک وبلک اند دکر مرکزی شرق تهران
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خ دماوند، خ نگهبان کوچه رحیمی پلاک: 12