خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی یگانه
مدیریت: رضا گودرزی
خیاطی و نعمیرات
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
تهرانپارس، خ دماوند، خ 105، پلاک: 51