دخانیات
دخانیات امیر مهدی
مدیر: امیر شیری
پخش کلی و جزئی سیگار، تنباکو، قلیان، ویپ، تعمیرات ویپ، ذغال و ....
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نارمک، دردشت، چهارراه کامیاب، جنب درمانگاه شهرداری، پلاک: 216