دندانپزشکی - دندانسازی
دندانپزشکی و دندان سازی کیان
مدیریت: محمد قاسمی
دندانپزشکی و دندان سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
ضلع شرقی میدان هفت حوض، جنب بانک ملی، پلاک: 41 طبقه 2