معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
مدیریت:
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
تهران - ابتدای اتوبان کردستان - تقاطع اتوبان شهید گمنام , ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی