سازمان ايرانگردي و جهان گردي
مدیریت:
سازمان ايرانگردي و جهان گردي
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
تهران، خیابان ولی عصر، مقابل سه راه توانیر بن بست شمس، پلاک 3