فرهنگسراها
خانه کتاب دانشجو
مدیر:
مساحتی حدود ۶۰ متر مربع دارد.بعنوان اولین مرکز اختصاصی ارائه کتب آموزشی در منطقه افتتاح شد وکتب تستی را به صورت امانی به مدت یک هفته در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.سال تاسیس ۱۳۸۸
شماره تماس:
8378384
منطقه شهرداری:
منطقه 18
آدرس:
يافت آباد، جنب شهرداری منطقه ۱۸، بوستان ولیعصر(عج