موسسات و انجمن های خیریه
موسسه خیریه مسجد حضرت حجت بن الحسن
مدیر: حسین منیری
خیریه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
سهروردی شمالی، پلاک 584، مقابل بانک ملی، جنب مسجد