تصفیه آب(فروش دستگاه - خدمات)
فرایند انرژی
مدیریت: محمد کاظمی
شرکت فرآیند انرژی با هدف طراحی ، اجرا سیستم های تصفیه آب و پساپ های خانگی و صنعتی و همینطور تهیه و تامین ، تولید مواد اولیه شیمیایی تصفیه آب تاسیس گردید.
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
شیخ بهایی کوچه برزیل غربی پلاک: 140 طبقه 3 واحد 12
وب سایت رسمی: