دندانپزشکی عمومی و تخصصی پروانه
دندانپزشکی عمومی و تخصصی پروانه
مدیریت: پورصالحی
دندانپزشکی تخصصی و عمومی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
شعبه1: جردن، بالاتر از جهان کودک، برج امیر پرویز، طبقه 1، واحد11،
شعبه2: ضلع شمال شرقی میدان ونک، خ صانعی، طبقه اول، واحد4