دندانپزشکی - دندانسازی
گروه دندانپزشکی سپیتالبخند
مدیریت: کاظم پورصالحی
دندانپزشکی - دندانسازی : ارایه کلیه خدمات درمانی و زیبایی دندانپزشکی با درخشان و بهترین کادر از دندانپزشکان مجرب * پروتز ایمپلنت زیبایی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
کارگر شمالی کوچه مریخ
وب سایت رسمی:
ایمیل: