ریخته گری
شرکت آلیاژگسترقشم
مدیریت:
ریخته گری فلزات
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
شیخ بهایی شمالی، م پیروزان، خ پیروزان غربی پلاک: 16