فرهنگسراها
کتاب خانه مولانا
مدیر:
فعالیت این مرکز شامل فعالیت ها کتاب خانه ا ی، اجرای برنامه ها در راستا اشعه فرهنگ کتابخوانی و اجرای برنامه های فرهنگی هنری از جمله نشست های آموزشی ، مسابقات کتابخوانی ، اردو هاو بازدید از اماکن فرهنگی هنری و برنامه های ویژه فصل تابستان و ... م باشد.سال تاسس ۱۳۷۳
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
شهرک قدس، بلوار فرحزادی، خیابان شهید دادمان کوی بهارستان، مجتمع تجار سپهر