دفتر خدمات الکترونیک شهر
دفتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیریت: اصغر دهقان منشادی
طرح و پیگیری امور قضایی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 3
آدرس:
میدان ونک، بین جهان کودک و گاندی شمالی، پلاک 59، واحد 1