موسسات و انجمن های خیریه
انجمن اندودنتيست های ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
خيابان گيشا, خيابان پيروزی غربی پلاک: 90 طبقه همکف