یاران
مدیریت: شجری
قهوه خانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
خ ستارخان-خ شهرآرا-خ آرش مهر-بلوار شرقی پلاک: 49