موسسات و انجمن های خیریه
انجمن دندان پزشکان عمومی ايران
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
کوی نصر (گيشا),پيروزی شرقی (شهيد عليالی) پلاک: 5 طبقه دوم,واحد 5