تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
آسان تهویه
مدیر: محمد جواد تقوی
فیلتر های صنعتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
انقلاب - نبش خ مفتح شرقی پلاک: 455