تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
الکترومکنده
مدیر: محسن درخشنده پور
سیستم تهویه مطبوع
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
انقلاب بین خ مفتح و خاقانی پلاک: 447