ریسندگی و بافندگی
شرکت نساجی کاشان
مدیریت: مهندس سعید ربانی
صنعت نساجی و ریسندگی و بافندگی کاشان
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ سمیه - نبش فرصت - ساختمان 129 طبقه سوم - واحد9