مهر سازی
مهر و پلاک فردوسی
مدیریت: حبیب اله مینایی
ساخت مهر و پلاک و سایر امور چاپ و تبلیغات
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
میدان فردوسی، نبش خیابان ایرانشهر، پلاک: 607
تلگرام 09385642495