موسسات و انجمن های خیریه
جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران
مدیر:
جامعه حمایت از بیماران ام.اس ایران 1 - حمایت از بیماران ام.اس و خانواده آنان 2 - اطلاع رسانی زوایای مختلف بیماری ام.اس به آحاد عمومی 3 - ایجاد درمانگاه تخصصی، خیریه و مرکز جامع توانبخشی ویژه بیماران ام.اس
شماره تماس:
88311168
70 و 88311178
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
تهران میدان هفت تیر، خ کریم خان نبش خیابان خردمند شمالی (جنب داروخانه 13 آبان) پلاک75 www.ms-iram.ir
وب سایت رسمی:
ایمیل: