درب و پنجره
صنایع اسکان جام - شیشه بری اسکان جام - تولید کننده درب و پنجره دو جداره UPVC در هفت تیر - نصب پنجره دوجداره در هفت تیر - شیشه بری در هفت تیر - منطقه 7
مدیریت: مصطفی سید یوسفی
طراحی و ساخت دربهای اتوماتیک و دو جداره
تولید کننده درب و پنجره دو جداره UPVC 
 شیشه بری اسکان جام

شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
درب و پنجره: تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، پلاک 12
شیشه و آیینه: تهران، میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، پلاک 8