تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
پردیس
مدیریت: ابراهیمی
صنایع و سیستم تهویه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
طالقانی- خ بهار شمالی- مقابل بیمارستان سجاد پلاک: 224