دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر خواجه نوری
مدیر: دکتر نغمه خواجه نوری
دندانپزشک
شماره تماس:
8832439
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
مطهری تقاطع دکتر مفتح -ساختمان پزشکان 230 طبقه اول-واحد3