شوراهای حل اختلاف
معاونت دادگستری
مدیر:
شورای حل اختلاف
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
خ.بهارشیراز-خ.سلیمان خاطر-جنب ک.ابرار غربی پلاک: 21/1