دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر صالحیار
مدیر: دکتر سامان صالحیار
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
هفت تیر ضلع شمالی میدان جنب مفتح پلاک: 7