تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان
تهران مکانیک
مدیریت: معصومی
صنایع و سیستم تهویه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
تقاطع بهار جنوبی و طالقانی پلاک: 132