تصفیه آب(فروش دستگاه - خدمات)
فروشگاه آب و صنعت
مدیر: امیر نفیسی
دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
خ آیت اله طالقانی، نبش ملک الشعراء بهار، ساختمان ایران بک واحد 1