فرش ماشینی و موکت
فرش قیطران آوای پایتخت
مدیر: سیدمجتبی حسینی
انواع فرش
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
میدان هفت تیر - نبش مدرس